Cestování Izrael

 

Cestování Izrael

Izrael

 

Exotická dovolená v Izraeli bude lákat hlavně milovníky historie a inspirativní židovské kultury. Moderní a ekonomicky vyspělý Izraelje příkladem toho, co všechno může malý národ i za extrémně nepříznivých podmínek dokázat díky své životaschopnosti a vůli. Při cestování po Izraeli vám ale určitě zůstane čas i na „obyčejnější“ věci, jako jsou pláže a příroda.

Exotická dovolená Izrael

Cestování po Izraeli zahájíte v Jeruzalému na Olivové hoře, odkud se můžete kochat panoramatickým výhledem na Staré město. Jeruzalém nabízí obrovské množství nejrůznějších památek a zajímavostí. Je proto dobré vyhradit si na prohlídku města nejméně dva dny.

Moderním protipólem Jeruzaléma je hlavní město Izraele Tel Aviv. Nejhezčí výhled na město se nabízí z 49. patra mrakodrapu Azrieli Tower. Po prohlídce Tel Avivu se vydáte směrem k pobřeží Středozemního moře, kde bude Vaší první zastávkou národní park Caesarea, kde si prohlédnete zbytky starořímské metropole včetně divadla, akvaduktu, renovovaného přístavu a hippodromu. Poté pokračujte po pobřeží směrem na sever a krátce se zastavte v přístavním městě Haifa, které je s přibližně 600 000 obyvatel (včetně předměstí) třetím největším městem v Izraeli. Můžete se zde svézt nejkratším metrem na světě. Zdejší podzemní dráha se jmenuje Carmelit, na trati dlouhé pouze 1,8 km je šest stanic a cestující zde vozí pouhé dva vlaky – každý s dvěma vagóny. Kousek na sever od Haify leží pro změnu zcela odlišné přístavní město – židovsko-arabské Acre s nádhernou křižáckou přístavní pevností, která byla zařazena mezi památky UNESCO.

Izrael je rozlohou malá země s vysokou hustotou zalidnění, proto zde bez problémů stihnete navštívit během jednoho dne více zajímavých míst. Řada pamětihodností, které můžete při svém cestování po Izraeli vidět, je pochopitelně spojena s biblickou historií, což platí i pro další zastávku – Nazareth, kde strávil své dětství Ježíš Nazaretský. Odpočinout si můžete u Galilejského jezera a také v přírodní rezervaci údolí Hula, kde se zachovaly zbytky místních mokřadů a je to ideální místo na pozorování vodních ptáků. Na pobřeží Galilejského jezera leží město Tiberias, jedno ze čtyř posvátných měst Izraele.

Další den budete pokračovat k Mrtvému moři, jedné z hlavních atrakcí Izraele. Jedná se o vodní těleso s nejvyšší slaností na světě, které navíc leží v proláklině. I další místa jsou spojena se Starým a Novým zákonem a jejich dobou – Kumran – místo, kde byly nalezeny slavné svitky – či pevnost Massada, kterou dal postavit král Herodes a kde se před téměř 2000 lety odehrála slavná vzpoura proti Římanům.

Poslední den své exotické dovolené v Izraeli se vydáte do severního Negevu. Pojedete silnicí Nahal Zohar směrem na západ, která vede čarokrásnou skalně-pouštní krajinou. Pokračujte do pouštního města Arad a dále do národního parku Beer Ševa, kde uvidíte ruiny města založeného samotným Abrahámem. Budete se vracet zpátky do centrálního Izraele, kde se v údolí Ayalon nachází tématický park Mini Israel, kde si na závěr cesty můžete prohlédnout na 450 přesných zmenšenin nejznámějších staveb Izraele.

 

bannery vpravo